Đổi Bằng Lái Xe Nước Ngoài

Dịch Vụ Đổi Bằng Lái Xe Nước Ngoài Sang Việt Nam   Phí rẻ nhất TP. HCM. Không trả tiền trước, nhận bằng kiểm tra mới thanh toán  Khách hàng vẫn giữ bản gốc, không sợ thất lạc giấy tờ  Giải quyết tất cả trường hợp: Người nước ngoài, người Việt Nam, Việt Kiều song tịch…  Chỉ…

Lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe

Lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe thẻ nhựa Thông tư 58/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và bãi bỏ hàng loạt các văn bản sau: Quyết định 02/2008/QĐ-BGTVT, Thông tư 35/2010/TT-BGTVT, Thông tư 46/2012/TT-BGTVT, 38/2013/TT-BGTVT, 48/2014/TT-BGTVT, 67/2014/TT-BGTVT, 87/2014/TT-BGTVT, 30/2015/TT-BGTVT Ngày 20/10/2015, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 58/2015/TT-BGTVT quy…