Quy Trình Học Thi Bằng Lái B2 – Thủ Tục Đăng Ký Học Lái Xe B2 – Thay Đổi Mới Nhất Năm 2022

♦ THAY ĐỔI MỚI TRONG HỌC THI BẰNG LÁI B2 MỚI NHẤT 2022 – Theo Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 38/2019/TT-BGTVT về việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì quy định về số giờ học của bằng lái B2 là 252 giờ, cụ thể như…