Trung Tâm Dạy Lái Xe Kỳ Phước có uy tín không? Lắng nghe cảm nhận thực tế của học viên đã và đang học tại trung tâm. Học ở đây có được lái xe ngoài thực tế hay không? Có phát sinh chi phí hay không? Họ nói gì về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên, nhân viên tại trung tâm?