Lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe

Lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe thẻ nhựa Thông tư 58/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và bãi bỏ hàng loạt các văn bản sau: Quyết định 02/2008/QĐ-BGTVT, Thông tư 35/2010/TT-BGTVT, Thông tư 46/2012/TT-BGTVT, 38/2013/TT-BGTVT, 48/2014/TT-BGTVT, 67/2014/TT-BGTVT, 87/2014/TT-BGTVT, 30/2015/TT-BGTVT Ngày 20/10/2015, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 58/2015/TT-BGTVT quy…